پنج شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶
 
 
 
کلمه عبور خود را فراموش کرده اید؟
 

 
 
 افزودن يك ستون Auto Number به Dataset
C# Visual Basic
تاریخ ثبت:  ۸۶/۱۰/۳۰
تعداد نمایش:  ۴۵۷۹
  نویسنده: کاظم عظام نژاد
 
   ۱۶  نفر تا این لحظه به این مقاله امتیاز داده اند.
 
   Bookmark and Share

در اين مقاله با استفاده از يك تابع چگونگي افزودن يك ستون Auto Number به جدولهايي كه به Dataset اضافه مي شوند شرح داده شده است . اين تابع داراي دو پارامتر براي دريافت نام جدول و نام فيلد از كاربر مي باشد .

چون جدولهايي كه در يك Dataset ذخيره مي شوند از نوع DataTable هستند ابتدا يك DataTable براي ذخيره اطلاعات ايجاد مي كنيم.

پس از ايجاد جدول يك ستون با استفاده از كلاس DataColumn ايجاد مي شود كه نمايش دهنده شماره ركوردها مي باشد.

خاصيت AutoIncrement = True باعث مي شود تا با اضافه شدن هر ركورد مقدار اين فيلد يك واحد افزايش يابد . خواص AutoIncrementSeed و AutoIncrementStep نيز مقدار شروع و گام افزايشي فيلد را مشخص مي كند .

VB Code

 

Private Function CreateIdentityColumn(ByVal ColumnName As String, ByVal TableName As String) As DataTable

        Dim dt As New DataTable

        Dim col As New DataColumn

        col.AutoIncrement = True

        col.AutoIncrementSeed = 1

        col.AutoIncrementStep = 1

        col.ColumnName = ColumnName

        dt.Columns.Add(col)

        dt.TableName = TableName

        Return (dt)

    End Function

 

 

C# Code

 

    private DataTable CreateIdentityColumn(string ColumnName, string TableName)

    {

        DataTable dt = new DataTable();

        DataColumn col = new DataColumn();

        col.AutoIncrement = true;

        col.AutoIncrementSeed = 1;

        col.AutoIncrementStep=1;

        col.ColumnName = ColumnName;

        dt.Columns.Add(dt);

        dt.TableName = TableName;

        return dt;

    }

 

 

كدهاي زير نحوه اتصال و نمايش اطلاعات را درون يك كنترل GridView نشان مي دهد .

در كدهاي زير ابتدا با استفاده از تابع CreateIdentityColumn يك جدول (DataTable) به نام employee كه حاوي يك ستون (DataColumn) به نام Auto Number است به Dataset اضافه مي شود .  سپس با استفاده از متد Fill كنترل SqlDataAdapter فيلدها و اطلاعات جدول employee به DataTable ايجاد شده اضافه خواهد شد .

VB Code

 

        Dim ds As New DataSet

        Dim da As New SqlDataAdapter("SELECT * FROM employee","strConnection")

        ds.Tables.Add(CreateIdentityColumn("Auto Number", "employee"))

        da.Fill(ds, "employee")

        GridView1.DataSource = ds.Tables("employee")

        GridView1.DataBind()

 

 

C# Code

 

        DataSet ds = new DataSet();

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM employee", "strConnection");

        ds.Tables.Add(CreateIdentityColumn("Auto Number","employee"));

        da.Fill(ds, "employee");

        GridView1.DataSource = ds.Tables["employee"];

        GridView1.DataBind();

 

 

 

 

  کیفیت مقاله ارائه شده از نظر شما   
برای دادن رتبه به این مقاله می بایست Login کرده باشید.
  درباره نویسنده
کاظم عظام نژاد
همه مقاله های نوشته شده توسط این کاربر (۱)
 
  پیام جدید
هیچ سؤال یا نظری برای این موضوع فرستاده نشده است.

 عنوان فرستنده تاریخ

Copyright © 2006 - 2016 All Rights Reserved.
Please direct your questions or comments to